Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. 8 -ի բազմապատկում

Բարդություն հեշտ

1
2. Գտի՛ր այն թիվը, որն ավելի փոքր է, քան տրվածը

Բարդություն հեշտ

1
3. Խնդիր աթոռների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

2
4. Արտահայտությունների արժեքները՝ ըստ նվազման կամ աճման կարգի

Բարդություն միջին

2
5. Մեկ գումարելիով ավելի

Բարդություն միջին

2
6. Միևնույն արժեքն ունեցող արտահայտությունների ընտրություն

Բարդություն միջին

4
7. Լրացրո՛ւ աղյուսակը

Բարդություն միջին

4
8. Համեմատի՛ր արտահայտությունների արժեքները

Բարդություն միջին

3
9. Գտի՛ր արտահայտության արժեքը (հանում և բաժանում)

Բարդություն միջին

2
10. Գտի՛ր արտահայտության արժեքը (բաժանում և բազմապատկում)

Բարդություն միջին

2
11. Լուծի՛ր խնդիր (2 գործողություն)

Բարդություն միջին

4
12. Լուծիր խնդիրը (2 գործողություն)

Բարդություն միջին

3
13. Լուծի՛ր խնդիրը (3 գործողություն)

Բարդություն միջին

4
14. Լուծի՛ր խնդիրը

Բարդություն միջին

4
15. Հավասարում (բազմապատկում)

Բարդություն բարդ

2
16. Հավասարում (բաժանում)

Բարդություն բարդ

2
17. Գտի՛ր արտահայտության արժեքը (5 գործողություն)

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար