Ցո՛ւյց տուր այն թիվը, որը \(8\) անգամ ավելի փոքր է, քան 32 -ը:
 
Պատասխան՝