Խանութ բերեցին 5 տեսակի բազկաթոռ՝ յուրաքանչյուրից \(8\) -ական:
 
Հաշվի՛ր, թե ընդամենը քանի բազկաթոռ բերեցին խանութ:
  
кресла.jpg
 
Պատասխան՝