Հաշվի՛ր և դասավորի՛ր արտահայտությունների արժեքներն՝ ըստ նվազման կարգի:
 
88,80,82,81,85
 
  
(Թվերը գրի՛ր առանց բացատի՝ իրարից անջատելով ստորակետերով):