8 -ի բազմապատկում
Տրված է \(9\) նկար, յուրաքանչյուրում \(8\) կոճակ:
 
Կրկնվող գումարելիի՝ տվյալ դեպքում \(8\) - ի կրկնաբար գումարումը հնարավոր է փոխարինել՝ բազմապատկելով \(2\) -ի, \(3\) -ի, \(4\) -ի, ինչպես նաև \(5\) -ի, \(6\) -ի, \(7\) -ի, \(8\) -ի, \(9\) -ի:
                                                                                                                                                                                          
  1   
2
3
по 8.bmp
по 8.bmp
по 8.bmp
\(8\)
\(16  \)
\(24\)
 
  4  
5
6
по 8.bmp
по 8.bmp
по 8.bmp
\(32\)
\(40  \)
\(48\)
 
  7 
8
9
по 8.bmp
по 8.bmp
по 8.bmp
\(56\)
\(64\)
\(72\)
 
\(8· 2 = 16\)     Ութ անգամ երկու հավասար է տասնվեցի:

\(8· 3 = 24\)     Ութ անգամ երեք հավասար է քսանչորսի:

\(8· 4 = 32\)     Ութ անգամ չորս հավասար է երեսուներկուսի:

\(8· 5 = 40\)     Ութ անգամ հինգ հավասար է քառասունի:
 
\(8· 6 = 48\)     Ութ անգամ վեց հավասար է քառասունութի:
 
\(8· 7 = 56\)     Ութ անգամ յոթ հավասար է հիսունվեցի:
 
\(8· 8 = 64\)     Ութ անգամ ութ հավասար է վաթսունչորսի:
 
\(8· 9 = 72\)     Ութ անգամ ինը հավասար է յոթանասուներկուսի:
8 -ի բազմապատկում
Արտադրիչների տեղերը փոխելով՝ կստանանք.
 
\(2 · 8 = 16\)     

\(3 · 8 = 24\)    

\(4 · 8 = 32\)    

\(5 · 8 = 40\)   
 
\(6 · 8 = 48\)  
 
\(7 · 8 = 56\)  
 
\(8 · 8 = 64\)  
 
\(9 · 8 = 72\)