Եթե նկատեցիր՝ \(8\) -ի բազմապատկման աղյուսակում յուրաքանչյուր հաջորդ արտադրյալը նախորդից և հաջորդից տարբերվում է \(8\) -ով:
 
Կիրառելով արտադրյալի տեղափոխական օրենքը՝ կստանանք.
 
\(2 · 8 = 8 · 2 = 8 + 8 = 16\)
   
\(3 · 8 = 8 · 3 = 8 · 2 + 8 = 16 + 8 = 24\)
  
\(4 · 8 = 8 · 4 = 8 · 3 + 8 = 24 + 8 = 32\)
 
\(5 · 8 = 8 · 5 = 8 · 4 + 8 = 32 + 8 = 40\)
 
\(6 · 8 = 8 · 6 = 8 · 5 + 8 = 40 + 8 = 48\) 
 
\(7 · 8 = 8 · 7 = 8 · 6 + 8 = 48 + 8 = 56\)  
 
\(8 · 8 = 8 · 7 + 8 = 56 + 8 = 64\) 
 
\(9 · 8= 8·9=8·8+8=64+8=72\)
Օրինակ
\(8· 6 + 8\) արտահայտությունը հնարավոր է փոխարինել \(8· 7\) -ով, որը հավասար է \(56\) -ի: 
Օրինակ
\(8· 6 - 8\) արտահայտությունը հնարավոր է փոխարինել \(8· 5\) -ով, որը հավասար է \(40\) -ի: