Բազմապատկման աղյուսակի օգնությամբ հնարավոր է գտնել քանորդը:
 
\(·\)
2
  
3
  
4
 
5
  
6
  
7
  
8
  
9
  
 2
\( \)
\( \)
\( \)
  
\( \)
\( \)
\(16\)
 
3
\( \)
\( \)
\( \)
  
\( \)
\( \)
\(24\)
 
4
\( \)
\( \)
\( \)
 
  
\(32\)
 
5
  
 
\( \)
   
\(40\)
 
6
\( \)
\( \)
    
\(48\)
 
7
\( \)
 
    
\(56\)
 
8
\(16\)
 \(24\)
 \(32\)
 \(40\)
\( 48\)
 \(56\)
\(64\)
\(72\)
9
  
 
    
 \(72\)
 
 
Օրինակ՝ գտնենք \(72:8\) արտահայտության քանորդը, որը անմիջականորեն կապված է \(8\)\( · ? = 72\) բազմապատկման արտահայտության հետ:
 
Աղյուսակի այն տողում, որտեղ առաջին թիվը \(8\) է, գտնենք \(72\) թիվը, որը գտնվում է այն շարքում, որտեղ առաջին թիվը \(9\) է:
 
Ուրեմն՝ \(8 · 9 = 72\): Հետևաբար՝ \(72 : 8 = 9\):
 
Եվ քանի որ \(72:9\) արտահայտության քանորդը կապված է \(9 · 8 = 72\) բազմապատկման արտահայտության հետ, ապա  \(72\ \)\(: 9 = 8\):