Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը:
 
16:25
 
Առաջին գործողության արժեքը հավասար է  -ի:
Երկրորդ գործողության արժեքը հավասար է  -ի: