4 հոգով հավաքեցին 8-ական կիլոգրամ գազար և լցրեցին արկղի մեջ: Քանի՞ կիլոգրամ գազար կարող են ավելացնել արկղի մեջ, եթե արկղի տարողությունը 48 կգ է:
  
Արկղի մեջ կարող են ավելացնել  կգ գազար: