5 բաճկոն կարելու համար օգտագործվեց 40 կոճակ՝ յուրաքանչյուրին հավասար քանակությամբ:
 
Ցո՛ւյց տուր, թե քանի բաճկոն է հնարավոր կարել 72 կոճակով:
 
Պատասխան՝