Գտի՛ր արտահայտության արժեքը:
 
44+(6825)+16:8
 
Առաջին գործողության արժեքը հավասար է  -ի:
 
Երկրորդ գործողության արժեքը հավասար է  -ի:
 
Երրորդ գործողության արժեքը հավասար է  -ի:
 
Չորրորդ գործողության արժեքը հավասար է  -ի:
 
Հինգերորդ գործողության արժեքը հավասար է  -ի: