Բարդության աստիճանը
00:05:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. 8 -ի բազմապատկում 1Մ.
2. Արտահայտությունների արժեքները՝ ըստ նվազման կամ աճման կարգի 2Մ.
3. Մեկ գումարելիով ավելի 2Մ.
4. Խնդիր աթոռների վերաբերյալ 2Մ.