Հետևյալ քառանիշ թիվը գրիր կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:
 
Առաջին պատուհանում տեղադրիր հազարյակները, երկրորդում՝ հարյուրյակները, երրորդում՝ տասնյակները, չորրորդում՝ միավորները:
 
6317 \(=\)  \(+\)  \(+\)  \(+\)