Որոշիր, թե 36081 հնգանիշ թվի ո՞ր կարգում է գտնվում 6 թվանշանը:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: