Այս թիվը գրիր կարգային միավորների գումարի տեսքով:
 
Պատասխան՝ 2530 \(=\)  տասհազարյակ \(+\)  հազարյակ \(+\)  հարյուրյակ \(+\)  տասնյակ \(+\)  միավոր