2448 թիվը ներկայացրու կարգային միավորների գումարի տեսքով:
  
Տեղադրիր ամենամեծ կարգից մինչև ամենափոքրը:
 
Պատասխան2448=i+i+i+i