9996-ին գումարիր ամենափոքր հնարավոր թիվն այնպես, որ գումարը լինի հնգանիշ թիվ:
 
Պատասխան՝