Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Երկնիշ և միանիշ թվերի գումարում 1Մ.
2. Եռանիշ և երկնիշ թվերի միավորների գումարը 2Մ.
3. Քառանիշ և եռանիշ թվերի միավորների գումարը 2Մ.
4. Եռանիշ և երկնիշ գումարելիներ 3Մ.
5. Երկնիշ թվերի գումարման քայլերը 5.5Մ.
6. Երկու քառանիշ թվերի գումարը 5Մ.