853125 եռանիշ թվերի տարբերությունը հաշվելով ստանում ենք.
 
\(1\).  միավոր
 
\(2\).  տասնյակ
 
\(3\).  հարյուրյակ