3972 և 9 թվերի տարբերությունը հաշվելիս ստանում ենք.
 
 միավոր,  տասնյակ,  հարյուրյակ և  հազարյակ