Ընտրիր բազմապատկման զուգորդական հատկության վերաբերյալ ճիշտ պնդումը: