Արտադրիչները փոխարինիր իրենց արտադրյալներով:
 
50 \(·\) \((\)3 \(·\) 10\()\) \(=\) 50 \(·\)
 
\((\)50 \(·\) 3\()\) \(·\) 10 \(=\)  \(·\) 10