1. 50-ը բազմապատկիր 3 և 1 թվերի արտադրյալով:
 
Պատասխան՝
 
2. 50-ի և 3-ի արտադրյալը բազմապատկիր 1-ով:
 
Պատասխան՝
 
3. Համեմատիր ստացած պատասխանները: