1. Կատարիր բազմապատկումները:
 
\((\)7 \(·\) 5\()\) \(·\) \(100\)  \(=\)  \(·\) \(100\) \(=\)
 
7 \(·\) \((\)5 \(·\) \(100)\) \(=\) 7 \(·\)  \(=\)
 
2. Համեմատիր ստացված թվերը: