Բարդության աստիճանը
00:25:00
1. Գործողությունների հերթականություն 1.5Մ.
2. Երկու արտահայտությունների գործողությունները 2Մ.
3. Երեք թվերի արտադրյալի հաշվում 3Մ.
4. Բազմապատկման զուգորդական հատկությունը 4Մ.
5. Արտադրյալի հաշվում 4Մ.
6. Երեք արտադրիչ 4Մ.