Լրացրո՛ւ աղյուսակը.
 
  Գումարելի  Գումարելի Գումար
5171227
7811461
4151241

Գումարման ստուգումը քանի՞ եղանակով է հնարավոր կատարել:

Պատասխան՝