ա ) 479 \(+\) 299 \(=\)                                                
    
բ )  479
    \(+\)
      299
     ————
 

Որ տարբերակով գումարումն առավել հեշտ ստացվեց:
 
Պատասխան՝