Համեմատիր հետևյալ թվերը՝ \(1987\) և \(1991\)
 
\(1987\)  \(1991\)