Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

14Մ.
1. Երկնիշ և եռանիշ թվերի համեմատում 2Մ.
2. Եռանիշ թվերից մեծը/փոքրը 2Մ.
3. Երկու թվերի միջև մեծ և փոքր թվերի որոշում 1Մ.
4. Եռանիշ թվերի համեմատում 2Մ.
5. Թվերից ամենամեծը/ամենափոքրը 3Մ.
6. Ամենամեծ և ամենափոքր թվերը (եռանիշ թվեր) 4Մ.