Հետևյալ թվերից ո՞րն է ամենափոքրը՝ 100599697.

Պատասխան՝ ամենափոքրը -ն է: