Գտիր հետևյալ թվերից ամենափոքրն ու ամենամեծը՝ 428,  429,  430427.
 
Ամենափոքրը՝
 
Ամենամեծը՝