Նախադասությունը գրիր անհավասարության տեսքով:
 
(Առաջին պատուհանում տեղադրիր «մեծ» կամ «փոքր» բառերից մեկը).
 
933-ը  է 1009-ից:
 
Պատասխան՝ 933i1009