Տեղադրիր սյունակաձև բազմապատկման միջանկյալ քայլերի թվերը և կատարիր 4278931 բազմապատկումը:
 
4278931¯+iii¯
 
Պատասխան՝