8103691 բազմապատկումը կատարելու համար վարվում ենք հետևյալ կերպ:
 
1. Սկզբում քառանիշ թիվը բազմապատկում ենք եռանիշ թվի միավորների թվանշանով:
Արդյունքը գրում ենք գծի տակ՝ միավորների թվանշանի տակ՝
 
2. Ապա վերևի քառանիշ թիվը բազմապատկում ենք եռանիշ թվի տասնավորների թվանշանով:
Արդյունքը գրում ենք գծի տակ՝ տասնավորների թվանշանի տակ՝
 
3. Հետո քառանիշ թիվը բազմապատկում ենք եռանիշ թվի հարյուրավորների թվանշանով:
Արդյունքը գրում ենք գծի տակ՝ հարյուրավորների թվանշանի տակ՝
 
4. Ստացված երեք թվերը գումարում ենք`