Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Սյունակով բազմապատկում 1Մ.
2. Սյունակով բազմապատկման արդյունքի ընտրություն 2Մ.
3. Բազմապատկման առաջին քայլը 3Մ.
4. Տեքստային խնդիր ապրանքի գնի վերաբերյալ 4Մ.
5. Բազմանիշ թվերի բազմապատկում 4Մ.