Կատարիր գումարումները:
 
\((\)107 \(+\)409\()\)\(+\)\(1 =\)\(+\)\(1\)\(=\)
 
\(1\) \(+\)\((\)409 \(+\)107\()\)\(=\)\(1\)\(+\)\( =\)
 
Համեմատիր ստացված թվերը: