Հիշիր գումարման տեղափոխական հատկությունը:
 
Մի քանի թվերի գումարը հաշվելիս կարելի է փոխել հարևան գումարելիների տեղերը:
 
Հետևյալ երեք հավասարությունները ճիշտ են: Դրանցից երկուսը բխում են գումարման տեղափոխական հատկությունից:
 
Նշիր այն հավասարությունը, որը չի բխում գումարման տեղափոխական հատկությունից: