Հավասարության աջ մասում թվերը և փակագծերը տեղադրիր այնպես, որ ստացված հավասարությունը արտահայտի գումարման զուգորդական հատկությունը:
 
15+9+82\(=\)i+ii+ii