18-ին գումարիր 4 և 1 թվերի գումարը և հաշվիր արժեքը:
 
1. Գրիր արտահայտության տեսքը՝
 
2. Գտիր արտահայտության արժեքը՝
 
 
18-ի և 4-ի գումարին գումարիր 1 և հաշվիր արժեքը:
 
3. Գրիր արտահայտության տեսքը՝
 
4. Գտիր արտահայտության արժեքը՝