Ընտրիր գումարման զուգորդական հատկության մասին ճիշտ պնդումը: