Լրացրու  զուգորդական հատկության վերաբերյալ բերված պնդման ձևակերպումը:
 
Երկու թվերի  երրորդ  գումարելիս կարելի է  թվին   թվերի գումարը: