Համեմատիր արտահայտությունների արժեքները:
 
Տեղադրիր \(>\), \(<\) կամ \(=\) նշաններից մեկը:
 
78 \(- \)22  85 \(- \)34