Համեմատիր արտահայտությունները:
  
Տեղադրիր \(>\), \(<\) կամ \(=\) նշաններից մեկը:
 
23 \(+ \)71  32 \(+ \)66