Այս աղյուսակը ցույց է տալիս, թե հայերեն այբուբենի ո՞ր տառը, ի՞նչ թիվ (տառի ներքևի թիվը) է ներկայացնում:
 
այբ.png
 
Գտիր հայերեն տառերով գրված \(ՑՋՀԷ\) թվից մեծ հաջորդ թիվը: (Գրիր հայերեն մեծատառերով):
  
Պատասխան՝