Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Թվի հաջորդ և նախորդ թվերը

Բարդություն հեշտ

2
2. Մեկի հատկությունները

Բարդություն հեշտ

1
3. Ամենամեծ և ամենափոքր թվերի ընտրությունը

Բարդություն հեշտ

1
4. Հայերեն տառերով գրված հաջորդ թիվը

Բարդություն հեշտ

1
5. Զրո թվի հատկությունները

Բարդություն հեշտ

1
6. Մեկ և զրո թվերը

Բարդություն միջին

3
7. Արոտավայրի տարածքի չափը

Բարդություն միջին

3
8. Տրված չափով մեծ կամ փոքր թիվը

Բարդություն միջին

4
9. Ընթերցել թիվը

Բարդություն միջին

4
10. Թվերի համեմատում

Բարդություն միջին

4
11. Հայերեն տառերով գրված նախորդ թիվը

Բարդություն միջին

4
12. Գործողություններ զրո թվի հետ

Բարդություն միջին

3
13. Կազմիր ճիշտ հավասարություն

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Վարժանք «Բնական թվեր» թեմայից

Բարդություն միջին

13

Նյութեր ուսուցչի համար