\(*\) նշանի փոխարեն գրիր այնպիսի թիվ, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն՝ 124=1240
 
Պատասխան՝ դա  թիվն է: