Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Թվի հաջորդ և նախորդ թվերը 2Մ.
2. Ամենամեծ և ամենափոքր թվերի ընտրությունը 1Մ.
3. Մեկ և զրո թվերը 3Մ.
4. Թվերի համեմատում 4Մ.
5. Արոտավայրի տարածքի չափը 3Մ.