Տրված են երկու թվեր՝ 93 և 2: Թվերի մի քանի թվանշան փոխարինված են աստղանիշներով: Համեմատիր այդ թվերը:
 
Պատասխան՝ 93    2