1. Գտիր հայերեն տառերով գրված \(ՋԿԴ\) թվից փոքր նախորդ թիվը: (Գրիր հայերեն մեծատառերով):
  
Պատասխան՝
 
2. Ո՞րն է ստացված թվի սովորական (արաբական) տեսքը: