Գյուղացիական տնտեսությանը հատկացված է 874 հա հողային տարածք, որից՝
 
4 հա նախատեսված է շինությունների համար,
 
390 հա՝ ցանքի,
 
310 հա՝ խոտհունձի,
 
40 հա ծածկված է անտառով,
 
իսկ մնացածը արոտավայր է:
 
Որքա՞ն է արոտավայրի տարածքը:
 
Պատասխան՝  հա
 
Zemlja-selhoz-naznachenija.jpg